Rejestracja

Jeśli jesteś właścicielem księgarni lub sklepu internetowego; jeśli chcesz sprzedawać książki Grupy Wydawniczej Helion, wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się niezwłocznie
z naszym przedstawicielem handlowym.

Adres WWW
Typ działalności


Kontakt z działem handlowym
Rafał Kowalski tel.: 032 230 98 63 w. 206
rkowalski@helion.pl
Warunki współpracy zostaną ustalone indywidualnie.